Home

Welkom bij Biosis Investor Support

 

Biosis Investor Support houdt zich bezig met:

 • Financieel interim management: het vervullen van een functie als (part-time) CFO / Financieel Directeur / Controller met als belangrijkste aspecten:
  • Het verkrijgen van inzicht en overzicht;

  • Klankbord voor DGA / management team;

  • Inschakeling netwerk van fiscalisten, juristen, HRM adviseurs;

  • Financiering.

 • Bancair Advies:
  • Verzorgen van kredietaanvragen;

  • Bemiddeling bij herstructurering / bijzonder beheer.

 •  Bedrijfsovername:
  • Aankoop van een bedrijf(s)onderdeel;

  • Management Buy In (MBI) / Management Buy Out (MBO);

  • Verkoop van een bedrijf(sonderdeel).