Onderneming

Part- time CFO / coach / commissaris
 
Een groot aantal bedrijven heeft geen dagelijkse behoefte aan een zware financieel directeur (‘CFO’). Wel komen er regelmatig vraagstukken aan de orde waarbij professionele kennis van (strategisch) financiële of bancaire vraagstukken nodig is. In dergelijke gevallen kan Biosis Business Finance als onafhankelijke adviseur de CFO rol vervullen, op afroep of op basis van een aantal vaste uren per week.
Ook kan Biosis als coach een klankbordfunctie vervullen en wordt als commissaris toezicht gehouden op (de directie van) ondernemingen.
 
Voorbeelden van vraagstukken waarbij de kennis & ervaring van Biosis Business Finance kan worden ingezet:
  • Bankrelatie management, bancair advies, financieringsvraagstukken;
  • Opstellen en uitvoeren van het financieel / strategisch beleid;
  • Budgettering en management rapportages;
  • Investeringsbeslissingen;
  • Beheersen van crisis situaties;
  • Onafhankelijk toezicht