Directeur-grootaandeelhouder

Een DGA is zowel bestuurder als aandeelhouder van een onderneming. Biosis biedt aan DGA’s hands-on ondersteuning bij 'corporate finance' vraagstukken.
 
DGA als aandeelhouder / investeerder:
 
Voorbeelden van vraagstukken waarbij de hulp van Biosis Investor Support kan worden ingeroepen:
  • Aankoop onderneming;
  • Financiering;
  • Bedrijfsopvolging;
DGA als bestuurder:
 
Een groot aantal bedrijven heeft geen dagelijkse behoefte aan een zware financieel directeur (‘CFO’). Wel komen er regelmatig vraagstukken aan de orde waarbij professionele kennis van (strategisch) financiële of bancaire vraagstukken nodig is. In dergelijke gevallen kan Biosis als onafhankelijke adviseur de CFO rol vervullen, op afroep of op basis van een aantal vaste uren per week.
Ook kan Biosis als coach een klankbordfunctie vervullen.
 
Voorbeelden van vraagstukken waarbij de kennis van Biosis Business Finance kan worden ingezet:
  • Opstellen en uitvoeren van het financieel / strategisch beleid;
  • Budgettering en management rapportages;
  • Bankrelatie management, bancair advies, financieringsvraagstukken;
  • Investeringsbeslissingen;
  • Beheersing van crisis situaties;
  • Coaching na snelle groei of andere uitdagingen waar een DGA voor staat