Informal Investor

Het komt voor dat ondernemers de groei of aankoop van hun onderneming niet geheel kunnen financieren met eigen geld en een lening van een bank. Om het gat in de financieringsbehoefte te vullen, kunnen zij een beroep doen op particuliere financiers, ook wel informal investors of business angels genoemd, die het vermogen aanvullen tot het gewenste, of door de bank geëiste, bedrag.
 
Informal investors zijn vermogende particulieren, veelal oud-ondernemers, die op persoonlijke titel investeren in ondernemingen. Over het algemeen zullen zij geen actieve rol spelen bij het dagelijkse management van de onderneming, wel kunnen zij hun kennis, ervaring en netwerk ter beschikking stellen. In praktijk kunnen informal investors hogere risico’s aangaan en kleinere bedragen verstrekken dan andere investeerders. Wel zullen zij een vergoeding eisen die in relatie staat met het risico.   
 
Biosis Investor Support ondersteunt informal investors door het uitvoeren en/of coördineren van noodzakelijke werkzaamheden die plaatsvinden rondom aankoop, beheer en/of verkoop van financiële deelnemingen (participaties) in ondernemingen. Hierbij kunnen verschillende fases onderscheiden worden, waarbij Biosis Investor Support een actieve of meer passieve rol (b.v. als klankbord) kan spelen:
 
Aankoop
 • Vooraf bepalen van voorwaarden waaraan participaties moeten voldoen;
 • Identificeren van investeringsmogelijkheden;
 • Beoordelen van investeringsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid tot zoeken van geschikte partners;
 • Waardebepaling;
 • Voeren van onderhandelingen inzake voorwaarden aankoop participatie; 
 • Coördinatie due diligence onderzoek (Accountants, Fiscalisten, Juristen, Notarissen);
 • Coördinatie ‘Closing’ (effectueren aankoop participatie).
Beheer
 • regulier overleg met directie;
 • beoordeling strategie, doelstellingen, operationele plannen (begrotingen) en resultaten;
 • mogelijk actieve rol in financieel management van de onderneming.
Verkoop (‘exit’)
 • Toezicht houden (mogelijk actieve rol in financieel management van de onderneming) op verkoop klaarmaken van de participatie en/of gehele onderneming;
 • Identificeren verkoop (exit-)mogelijkheden;
 • Beoordelen exit-mogelijkheden;
 • Waardebepaling;
 • Voeren van onderhandelingen (of ondersteuning hierbij) inzake voorwaarden verkoop participatie; 
 • Coördinatie ‘Closing’ (effectueren verkoop participatie).