MBO / MBI

Leden van management (directie) teams kunnen naast bestuurder ook aandeelhouder zijn. Dit is met name het geval bij een Management Buy-Out (MBO) en Management Buy-In (MBI). Biosis kan zowel management teams in de rol van aandeelhouder / investeerder en management teams in de rol van bestuurder hands-on ondersteuning bieden.
 
Management Team als aandeelhouder / investeerder:
 
Voorbeelden van vraagstukken waarbij de hulp van Biosis Investor Support kan worden ingeroepen:
  • Aankoop onderneming (Management Buy Out / Buy In);
  • Financiering;
  • Bedrijfsopvolging
Management Team als bestuurder:
 
Een groot aantal bedrijven heeft geen dagelijkse behoefte aan een zware financieel directeur (‘CFO’). Wel komen er regelmatig vraagstukken aan de orde waarbij professionele kennis van (strategisch) financiële of bancaire vraagstukken nodig is. In dergelijke gevallen kan Biosis als onafhankelijke adviseur de CFO rol vervullen, op afroep of op basis van een aantal vaste uren per week.
Voorbeelden van vraagstukken waarbij de kennis van Biosis Business Finance kan worden ingezet:
  • Opstellen en uitvoeren van het financieel / strategisch beleid;
  • Budgettering en management rapportages;
  • Bankrelatie management, bancair advies, financieringsvraagstukken;
  • Investeringsbeslissingen;
  • Beheersen van crisis situaties