Participatiemaatschappij

Het komt voor dat ondernemers de groei of aankoop van hun onderneming niet geheel kunnen financieren met eigen geld en een lening van een bank. Om het gat in de financieringsbehoefte te vullen, kunnen zij een beroep doen op participatiemaatschappijen, die het vermogen aanvullen tot het gewenste, of door de bank geëiste, bedrag.
 
Participatiemaatschappijen (PPM-en) zijn beleggingsmaatschappijen die deelnemen in het aandelenkapitaal van ondernemingen. Ook kunnen zij risicodragend vermogen verstrekken in de vorm van leningen met speciale voorwaarden, waarbij altijd sprake zal zijn van achterstelling aan de bank en/of andere schuldeisers.
 
Biosis Investor Support ondersteunt participatiemaatschappijen door het uitvoeren en/of coördineren van noodzakelijke werkzaamheden die plaatsvinden rondom aankoop, beheer en/of verkoop van financiële deelnemingen (participaties) in ondernemingen. Hierbij kunnen verschillende fases onderscheiden worden, waarbij Biosis Investor Support een actieve of meer passieve rol (b.v. als klankbord) kan spelen:
 
Aankoop
 • Vooraf bepalen van voorwaarden waaraan participaties moeten voldoen;
 • Identificeren van investeringsmogelijkheden;
 • Beoordelen van investeringsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid tot zoeken van geschikte partners;
 • Waardebepaling;
 • Voeren van onderhandelingen inzake voorwaarden aankoop participatie; 
 • Coördinatie due diligence onderzoek (Accountants, Fiscalisten, Juristen, Notarissen);
 • Coördinatie ‘Closing’ (effectueren aankoop participatie).
 
Beheer
 • regulier overleg met directie;
 • beoordeling strategie, doelstellingen, operationele plannen (begrotingen) en resultaten;
 • mogelijk actieve rol in financieel management van de onderneming.
Verkoop (‘exit’)
 • Toezicht houden (mogelijk actieve rol in financieel management van de onderneming) op verkoop klaarmaken van de participatie en/of gehele onderneming;
 • Identificeren verkoop (exit-)mogelijkheden;
 • Beoordelen exit-mogelijkheden;
 • Waardebepaling;
 • Voeren van onderhandelingen (of ondersteuning hierbij) inzake voorwaarden verkoop participatie; 
 • Coördinatie ‘Closing’ (effectueren verkoop participatie).